Iyaziwa Abantu Jonga zonke »
Umabonwakude odumileyo Jonga zonke »